Koncepcja Bardisa

 • Koncepcja Bardisa  Bardis zakada istnienie trzech rodzajw potrzeb:

  * potrzeby fizyczne
  * potrzeby psychologiczne
  * potrzeby spoeczne


  Gdy partnerzy zaspokajaj swoje potrzeby w rwnej mierze i na wysokim poziomie mio jest kompletna. Gdy potrzeby zaspokajane s na niskim poziomie, bd tylko niektre z nich, mio jest niepena.

  Uwzgldniajc si zaspokajania okrelonych potrzeb, Bardis podzieli mio na trzy typy:

  * typ Orfeusza i Eurydyki

  Potrzeby fizyczne, psychologiczne i spoeczne s dostrzegane przez kadego z partnerw i zaspokajane na rwnym, zadowalajcym poziomie. Jest to mio silna, dajca satysfakcj obu stronom.

  * typ Zeusa

  To mio niepena. Charakteryzuje si przecenianiem potrzeb fizycznych przez jednego lub obydwoje partnerw z rwnoczesnym niedocenianiem potrzeb niefizycznych.

  * typ Penelopy

  Mio Penelopy jest rwnie odmian mioci niepenej. Nadmiernie cenione s potrzeby niefizyczne, za niedoceniane zostaj potrzeby fizyczne.
  rdo: wikipedia.org

  Powrt