Wiersze miosne


 • Maria Konopnicka - Preludium  Preludium


  Nie kocham jeszcze, a ju mi jest drogi
  ,
  Nie kocham jeszcze, a ju dr i pon
  I dusz pen o niego mam trwogi
  I myli moje ju tam, w jego progi
  Lec stsknione...
  I ponad dachem jego si trzepoc
  Miesiczn noc...

  Nie kocham jeszcze, a ranki ju moje
  O snach mych dziwnie wstaj zadumane,
  Ju chodz za mn jakie niepokoje,
  Ju czego pragn i czego si boj
  W noce niespane...
  I ju na ustach nosz lad pomienia
  Jego imienia.

  Nie kocham jeszcze, a ju mi si zdaje,
  e nam gdzie lecie, rozpyn si trzeba,
  W jakie czarowne dziedziny i kraje...
  Ju mi si marz sowicze wyraje
  Do tego nieba,
  Ktre gdzie czeka, a nas ukoysze
  W bkitn cisz.


  Maria Konopnicka
 • Powrt