Pomoc chirurga stomatologicznego jest konieczna do przygotowania jamy ustnej do specjalistycznego leczenia, na przykład w procesie implantacji, procedurach protetycznych lub w niektórych zabiegach endodontycznych. Tym samym nie trudno zgadnąć, że chirurgia stomatologiczna Kraków to dyscyplina, która zajmuje się takimi zabiegami, jak ekstrakcje, hemisekcje lub usuwanie zębów, które sprawiają problemy.

Ta wszechstronna dziedzina stomatologii zajmuje się zatem szeroko pojętą chirurgią jamy ustnej i okolic przyległych, takich jak żuchwa, szczęka, język, wargi oraz gruczoły ślinowe. Do najbardziej powszechnych zabiegów w chirurgii stomatologicznej należy usuwanie zębów, ale także może się ona zajmować leczeniem zespołów bólowych twarzoczaszki oraz wszelkimi chorobami przyzębia, nowotworami łagodnymi oraz niektórymi postaciami nowotworów złośliwych jamy ustnej.

Wśród zabiegów specjalistycznych wykonywanych przez chirurga wymienić należy także operacje podniesienia dna zatoki szczękowej, odbudowy kości przy operacjach implantologicznych, operacje pokrywania recesji korzeni czy zabiegi plastyczne na kościach i tkankach miękkich. Wszystkie te operacje chirurgiczne są wykonywane po wcześniejszej konsultacji chirurgicznej, w tym po specjalistycznych badaniach, takich jak radiografia cyfrowa i tomografia.

Stosując te metody badań, monitoruje się postęp wszystkich zabiegów na zębach oraz ich wyniki. Podczas takiego leczenia chirurg stomatologiczny często wykorzystuje także laser biostymulacyjny, który przyśpiesza proces gojenia się ran po zabiegach i ekstrakcjach. Zakres procedur wykonywanych przez chirurga stomatologa jest różny i zależy głównie od kwalifikacji przez niego posiadanych.

Dobra chirurgia stomatologiczna w Krakowie to Stomatologiatomaszewska.com/chirurgia/