Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada wszelkie uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przede wszystkim w zakresie szacowania wartości rynkowej nieruchomości, ale nie tylko.

Do zadań rzeczoznawcy należy także wycena wartości odtworzeniowej i katastralnej nieruchomości. Owe uprawnienia zostały nadane osobom wykonującym ten zawód przez Ministra Infrastruktury. Aby rozpocząć karierę jako rzeczoznawca majątkowy w Krakowie, należy najpierw zdać specjalistyczny egzamin przed tzw. Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Warto podkreślić, że warunkiem niezbędnym do przystąpienia do rzeczonego egzaminu jest posiadanie wyższego wykształcenia, a także studiów podyplomowych na kierunku, na którym istnieje przedmiot zwany wyceną nieruchomości.

Owo minimum programowe jest zawsze ustalane przez ministra infrastruktury. Przed rozpoczęciem właściwego praktykowania w zawodzie należy również koniecznie odbyć praktykę zawodową w jednym z licznych biur rzeczoznawczych znajdujących się na terenie Polski. Należy zaznaczyć, że rzeczoznawca majątkowy to zawód, który nie może być uprawiany przez osoby, którym nadano uprawnienia do szacowania gruntów przed 29 listopada 1991 roku. Taka osoba może szacować jedynie grunty, a nie nieruchomości, ale jednocześnie może też posługiwać się pieczęcią właściwą dla osoby wykonującej zawód rzeczoznawca majtkowy. Jeśli natomiast ktoś prowadzi działalność w tym zakresie, nie posiadając żadnych uprawnień, musi liczyć się z karą grzywny, aresztu, a nawet pozbawieniem wolności (na mocy artykułu 198 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

Na koniec należy podkreślić, że rzeczoznawca majątkowy może rozpocząć wykonywanie czynności zawodowych już od momentu wpisania jego działalności do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, który jest prowadzony przez właściwego ministra – w tym wypadku jest to minister infrastruktury. Ów rejestr jest publikowany na łamach Dziennika Urzędowego Ministerstwa Infrastruktury, a także na stronach internetowych rzeczonego ministerstwa.